Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vám v krátkosti predstavili našu spoločnosť JBD s.r.o. so sídlom v Strede nad Bodrogom ( okres Trebišov ). Sme výrobno-obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom, ale aj na medzinárodnom trhu už od roku 1995. Počas 23 rokov, sa nám podarilo nazbierať bohaté skúsenosti a to najmä v oblasti zákazkovej kovovýroby, rôznych zváračských prác, výkupu a spracovania kovového odpadu a v predaji hutníckeho materiálu.
Našim hlavným predmetom podnikania je výroba, dodanie a montáž oceľových konštrukcií hál, oceľových väzníkov, prístreškov a skladov. Zváračské práce sa realizujú na základe príslušnej projektovej dokumentácie, ISO noriem a so zváračmi, ktorí sú držiteľmi štátnych zváračských skúšok.

Ďalšie oblasti pôsobenia:

-zákazková kovovýroba ( brány, oplotenia )
-zámočnícke práce
-vnútroštátna nákladná doprava
-práce s žeriavom, nakladacie, rýpacie a výkopové práce
-zinkovanie za studena ( tzv. šopovaním )
-pieskovanie hutného materiálu

Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a taktiež na dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.