Výroba oceľových koštrukcií, brán a oplotení

Medzi základné podnikateľské činnosti spoločnosti JBD, s.r.o. patrí výroba oceľových väzníkov, konštrukcií ako aj kompletných montovaných hál slúžiacich pre rôzne účely. Všetky výrobné činnosti sú realizované na základe odborných projektov, schválených kompetentnými osobami.

Výhody oceľových konštrukcií:

REALIZOVANÉ PROJEKTY: