Vážený zákazníci,


Vzhľadom na to, že sa cena jednotlivých produktov a služieb našej spoločností odvíja od mnohých faktorov, ako sú napr.: aktuálna nákupná cena hutného materiálu, množstvo, veľkosť, váha, náročnosť výroby alebo poskytovaných služieb, Vám cenovú ponuku radi zašleme na vyžiadanie, alebo Vám ju poskytneme pri dohodnutom osobnom stretnutí, na ktoré sa už vopred tešíme.S pozdravom

BABA JOZEF & BALLA DIONÝZ
konatelia spoločnosti